முத்தமிழ் மலர் - தமிழர் குடி, குலம், பாரம்பரியம்

முத்தமிழ் மலர் இணையதளத்தில் உடல்நலம், அழகு, ஜோதிடம், பொது அறிவு, சமையல், பெண்கள் வாழ்க்கை முறை, ஃபேஷன், வீடு மற்றும் தோட்டம், கர்ப்பம் மற்றும் பெற்றோர் மற்றும் பலவற்றின் வகைப்பாடுகள் உள்ளன. பல்வேறு வாழ்க்கை முறை சார்ந்த கண்ணோட்டங்களைப் பற்றிய அறிக்கைகளை மட்டுமே தருகின்றன.

பழங்கள்

Pear (பேரிக்காய்) பயன்கள்-மருத்துவ குணநலன்கள்

Pear (பேரிக்காய்) பயன்கள்-மருத்துவ குணநலன்கள் பேரி என்பது தாவரப் பேரினத்தைச் சேர்ந்தது. குளிரான மிதவெப்பத் தட்பவெப்பம் கொண்ட பகுதிகளில் பேரி மரம்  பழங்காலங்களிருந்து  பயிரிடப்படுகிறது. பேரிப்பழ ஜூஸ்:...

Read more

சமையல்

முத்தமிழ் மலர் பற்றி அறிமுகம்

முத்தமிழ் மலர் - தமிழர் குடி, குலம், பாரம்பரியம்

முத்தமிழ் மலர் இணையதளத்தில் உடல்நலம், அழகு, ஜோதிடம், பொது அறிவு, சமையல், பெண்கள் வாழ்க்கை முறை, ஃபேஷன், வீடு மற்றும் தோட்டம், கர்ப்பம் மற்றும் பெற்றோர் மற்றும் பலவற்றின் வகைப்பாடுகள் உள்ளன. பல்வேறு வாழ்க்கை முறை சார்ந்த கண்ணோட்டங்களைப் பற்றிய அறிக்கைகளை மட்டுமே தருகின்றன.

ஜோதிடம்
ஆன்மிகம்

ஓம் ஸ்ரீகார்த்திகேய காயத்திரி

ஓம் ஸ்ரீகார்த்திகேய காயத்திரி ஸ்ரீசுப்ரமண்ய ஸ்வாமி துணை ஓம் கார்த்திகேயாய வித்மஹே சக்தி ஹஸ்தாய தீமஹி தந்நோ ஸ்கந்தப் ப்ரசோதயாத் முருகனே உபதேசித்த ஸ்ரீ கார்த்திகேய ஸ்தோத்ரம்